Náhradní plnění je způsob splnění povinnosti zaměstnavatelů s více než 25-ti zaměstnanci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (nejméně 4% z celkového počtu zaměstnanců). Tato povinnost je zakotvena v § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Od 1.1.2012 došlo k výrazným změnám ve způsobu poskytování náhradního plnění, přičemž největší změnou je zavedení limitu náhradního plnění ve výši 36-ti násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého zaměstnance se zdravotním postižením dodavatele v přepočteném stavu.
Naše společnost na všechny své služby poskytuje náhradní plnění.

Tím, že využijete naších služeb, tak nejenom že ušetříte finance, ale splníte i zákonnou povinnost se zaměstnáváním zdravotně postižených osob.

Potvrzení o náhradním plnění:
Jsme zaměstnavatelem s více než 50% zaměstnanci se ZP a odběrem našich výrobků a služeb plníte , po námi zaslaném potvrzení, povinnost dle §81 zákona 435/2004 Sb. – Zákon o nezaměstnanosti.
Odběrateli bude na základě jeho žádosti vystaveno potvrzení o náhradním plnění ve smyslu zákona 435/2004 Sb. v platném znění až po ukončení kalendářního roku 2016 a to na základě odebraných a zaplacených faktur za služby a výrobky společnosti Hrtus & Partner s.r.o.
Žádosti o potvrzení zasílejte na info@hrtus-partner.cz