Svozy peněz a cenin

Pro naše klienty zajišťujeme svozy, převozy peněz do banky klienta. Převozy platebních karet od výrobců do bank po celé Evropě.
Přepravy hotovosti a jiných cenin uskutečňujeme mezi subjekty, které určí zákazník (pobočky bank, nebo provozovny klientů).
Zajišťujeme:
Pravidelné přepravy (přesně stanovené dny a časové okno)
Nepravidelné přepravy (přeprava na objednání den před požadovanou realizací přepravy)
Společnost dodržuje všechny platné normy pro převoz peněz a je pojištěna na 100 mil.