Bezpečnostní a úklidová firma Hrtus & Partner zajišťuje svými vlastními a proškolenými zaměstnanci fyzickou ostrahu stavenišť. Jste-li majiteli staveniště a nechcete, aby se vám hlavně v nočních hodinách ztrácely stroje, stavební materiál a další majetek, jsme pro Vás správnou volbou. Stavbu nebo staveniště můžeme kontrolovat jednorázově v intervalech, které si sami zvolíte, nebo můžeme zajistit nepřetržitou kontrolu.

Naše bezpečnostní firma má velké zkušenosti s fyzickou ostrahou stavenišť, a proto rozumime Vašim požadavkům. Klademe také velký důraz na bezpečnost práce, všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolování v oblasti BOZP a PO.

Požadavky na ostrahu stavby jsou individuální, dle zákazníka, ale většinou je tato služba rozdělená na denní a noční službu. Přes den, kdy je na staveništi běžný provoz, naši zaměstnanci provádějí především evidenci osob vstupujících na staveniště a také evidenci vozidel a kontrolu jejich nákladu. Noční služba působí již na prázdném staveništi a provádí klasické úkony k zajištění ochrany majetku – zejména pravidelné obchůzky celého staveniště, kontrolu zamčených unimobuněk a uzamknutí všech vstupů na staveniště.

Na přání zákazníka také zajišťujeme napojení stavenišťě na kamerový systém, který nejen slouží ke zvýšení ostrahy a bezpečnosti na staveništi, ale také ke kotrole pohybu osob oprávněných a neoprávněných osob. Záznamy mohou sloužit pro potřeby policie nebo pojišťovny v případě škodní události.

Naše bezpečnostní firma Vám může také zajistit ke střeženému staveništi  nebo stavbě pronájem:

  • mobilního oplocení, zábran, nášlapů a koridorů
  • mobilních kontejnerů, toalet a sprch.