Bezpečnostní a úklidová firma Hrtus & Partner zajišťuje fyzickou ostrahu objektů výhradně svými proškolenými zaměstnanci. Naši pracovníci Vám mohou střežit nemovitosti 24 hodin denně, 365 dní v roce. Vnitřní i venkovní prostory můžeme napojit na pult centralizované ochrany a fyzicky střežit objekt proti cizímu vniknutí.
Mimo běžných činností, vyplývajících z práce strážného, jako jsou kontrola osob a vozidel, vydávání klíčů nebo obchůzková činnost, zaměstnanci zejména:

– provádějí úkony k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob;
– uplatňují zásady součinnosti se složkami IZS, zejména s Policií ČR;
– aplikují základy právních předpisů pro činnost strážného;
– vedou dokumentaci o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách.